Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem

Numer: EZ/215/58/2015

Data składania ofert: 2018-08-14

Data otwarcia ofert: 2018-08-14

Nowy termin składania ofert: 14.08.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 14.08.2018r. godz. 10:15

 

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie

 

 

 

 


 Załączniki: