Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach A+E, B oraz w ich obrębie, mających na celu przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, aparatury i pierwszego wyposażenia w ramach zadania: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”

Numer: EZ/215/57/2018

Data składania ofert: 2018-08-16

Data otwarcia ofert: 2018-08-16

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: