Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont pomieszczeń Pracowni Serologii

Numer: EZ/214/90/2018

Data składania ofert: 2018-08-20

Data otwarcia ofert: 2018-08-20

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 TERMIN SKŁADANIA OFERT 20.08.2018 GODZINA 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT 20.08.2018 GODZINA 10:15


 Załączniki: