Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Numer: EZ/215/61/2018

Data składania ofert: 2018-09-18

Data otwarcia ofert: 2018-09-18

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: