Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd aparatów do znieczulania i respiratorów

Numer: EZ/214/93/2018

Data składania ofert: 2018-08-28

Data otwarcia ofert: 2018-08-28

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

Zamawiający modyfikuje:

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 28.08.2018 GODZINA 10:00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT 28.08.2018 GODZINA 10:15


 Załączniki: