Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem II

Numer: EZ/215/65/2018

Data składania ofert: 2018-09-06

Data otwarcia ofert: 2018-09-06

Nowy termin składania ofert: 06.09.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 06.09.2018r. godz. 10:15

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: