Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą 2 szt. pompy strzykawkowej

Numer: EZ/214/96/2018

Data składania ofert: 2018-09-07

Data otwarcia ofert: 2018-09-07

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Zamawiający modyfikuje:

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.09.2018 GODZINA 10:00

 

TERMIN OTWARCIA OFERT 07.09.2018 GODZINA 10:15


 Załączniki: