Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa stymulatorów oraz elektrod dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca

Numer: EZ/215/66/2018

Data składania ofert: 2018-09-07

Data otwarcia ofert: 2018-09-07

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: