Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów chirurgicznych i urologicznych

Numer: EZ/215/64/2018

Data składania ofert: 2018-09-20

Data otwarcia ofert: 2018-09-20

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=27670

Nowy termin składania ofert: 20.09.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20.09.2018r. godz. 10:15


 Załączniki: