Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego

Numer: EZ/215/69/2018

Data składania ofert: 2018-10-03

Data otwarcia ofert: 2018-10-03

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=28899

Nowy termin składania ofert: 03.10.2018 godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 03.10.2018 godz. 10:15


 Załączniki: