Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą ambulansu transportowego typ „C” wraz z wyposażeniem III

Numer: EZ/215/73/2018

Data składania ofert: 2018-09-24

Data otwarcia ofert: 2018-09-24

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie

Nowy termin składania ofert: 24.09.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 24.09.2018r. godz. 10:15


 Załączniki: