Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

Numer: EZ/215/74/2018

Data składania ofert: 2018-09-21

Data otwarcia ofert: 2018-09-21

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: