Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych

Numer: EZ/215/76/2018

Data składania ofert: 2018-10-05

Data otwarcia ofert: 2018-10-05

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: