Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa szafy chłodniczej i wózka do przewozu potraw

Numer: EZ/214/104/2018

Data składania ofert: 2018-10-02

Data otwarcia ofert: 2018-10-02

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: