Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa mebli do banku krwi oraz mebli na portiernie

Numer: EZ/214/107/2018

Data składania ofert: 2018-10-05

Data otwarcia ofert: 2018-10-05

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: