Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego dla pracowników szpitala

Numer: EZ/214/109/2018

Data składania ofert: 2018-10-09

Data otwarcia ofert: 2018-10-09

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: