Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa mięsa, wędlin, nabiału

Numer: EZ/215/75/2018

Data składania ofert: 2018-10-16

Data otwarcia ofert: 2018-10-16

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: