Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego

Numer: EZ/214/113/2018

Data składania ofert: 2018-10-12

Data otwarcia ofert: 2018-10-12

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: