Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą szyny do ćwiczeń

Numer: EZ/214/115/2018

Data składania ofert: 2018-10-18

Data otwarcia ofert: 2018-10-18

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: