Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa mebli do banku krwi i portiernie II

Numer: EZ/214/116/2018

Data składania ofert: 2018-10-17

Data otwarcia ofert: 2018-10-17

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: