Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych

Numer: EZ/214/117/2018

Data składania ofert: 2018-10-23

Data otwarcia ofert: 2018-10-23

Termin składania ofert przesunięty na: 23.10.2018 10:00

Termin otwarcia ofert przesunięty na: 23.10.2018 10:15

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: