Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą głowicy liniowej do aparatu USG

Numer: EZ/214/103/2018

Data składania ofert: 2018-10-24

Data otwarcia ofert: 2018-10-24

Zamawiający modyfikuje termin składania/otwarcia ofert na dzień 24.10.2018 (środa)

-składanie ofert godz: 10;00

-otwarcia ofert godz: 10;15

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: