Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą asortymentu do zabiegów operacyjnych, protez naczyniowych i optyki

Numer: EZ/215/78/2018

Data składania ofert: 2018-10-29

Data otwarcia ofert: 2018-10-29

Nowy termin składania ofert: 29.10.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.10.2018r. godz. 10:15

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: