Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa drobnego sprzętu kuchennego II

Numer: EZ/214/121/2018

Data składania ofert: 2018-10-30

Data otwarcia ofert: 2018-10-30

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: