Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa baterii i akumulatorów

Numer: EZ/214/124/2018

Data składania ofert: 2018-11-09

Data otwarcia ofert: 2018-11-09

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: