Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą materiałów i sprzętu jednorazowego dla Oddziału Neonatologicznego II

Numer: EZ/215/83/2018

Data składania ofert: 2018-11-20

Data otwarcia ofert: 2018-11-20

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie

Nowy termin składania ofert: 20.11.2018r. godz.: 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 20.11.2018r. godz.: 10:15


 Załączniki: