Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na oddziały szpitalne

Numer: EZ/215/86/2018

Data składania ofert: 2018-11-15

Data otwarcia ofert: 2018-11-15

Nowy termin składania ofert: 15.11.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 15.11.2018r. godz. 10:15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: