Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa lamp bakteriobójczych II

Numer: EZ/214/127/2018

Data składania ofert: 2018-11-16

Data otwarcia ofert: 2018-11-16

Zmiana terminu składania ofert na 16.11.2018 godz 10:00

Zmiana terminu otwarcia ofert na 16.11.2018 godzina 10:15

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: