Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą płynów infuzyjnych, produktów leczniczych, wiskoelastyków, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, preparatów okulistycznych, środków kontrastowych, opatrunków specjalistycznych i testów paskowych

Numer: EZ/215/84/2018

Data składania ofert: 2018-12-10

Data otwarcia ofert: 2018-12-10

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=40645

 

Nowy termin składania ofert: 10.12.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 10.12.2018r. godz. 10:15


 Załączniki: