Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego sprzętu medycznego oraz wynajem i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną

Numer: EZ/214/97/2018

Data składania ofert: 2018-11-16

Data otwarcia ofert: 2018-11-16

Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 16.11.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 16.11.2018 godz. 10:15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: