Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą nakładek mopa kieszonkowego

Numer: EZ/214/120/2018

Data składania ofert: 2018-11-20

Data otwarcia ofert: 2018-11-20

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: