Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd agregatów prądotwórczych

Numer: EZ/214/129/2018

Data składania ofert: 2018-11-23

Data otwarcia ofert: 2018-11-23

Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 23.11.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 23.11.2018 godz. 10:15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: