Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem

Numer: EZ/214/135/2018

Data składania ofert: 2018-12-14

Data otwarcia ofert: 2018-12-14

Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 14.12.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 14.12.2018 godz. 10:15

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: