Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych II

Numer: EZ/215/88/2018

Data składania ofert: 2018-11-29

Data otwarcia ofert: 2018-11-29

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: