Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Numer: EZ/214/132/2018

Data składania ofert: 2018-11-27

Data otwarcia ofert: 2018-11-27

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: