Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego sprzętu medycznego oraz wynajem i wdrożenie informatycznego systemu do zarządzania aparaturą medyczną i infrastrukturą techniczną II

Numer: EZ/214/136/2018

Data składania ofert: 2018-12-04

Data otwarcia ofert: 2018-12-04

Termin składania ofert został zmieniony na 04.12.2018 godz. 10:00


Termin otwarcia ofert został zmieniony na 04.12.2018 godz. 10:15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: