Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą lampy czołowej II

Numer: EZ/214/128/2018

Data składania ofert: 2018-12-03

Data otwarcia ofert: 2018-12-03

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: