Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa mebli oraz mebli do pokoju zabiegowego

Numer: EZ/214/138/2018

Data składania ofert: 2018-12-10

Data otwarcia ofert: 2018-12-10

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Zmiana terminu składani i otwarcia ofert na dzień 10.12.2018 godziny pozostają bez zmian


 Załączniki: