Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa materiałów do remontu brudowników

Numer: EZ/214/137/2018

Data składania ofert: 2018-12-04

Data otwarcia ofert: 2018-12-04

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: