Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

Numer: EZ/214/142/2018

Data składania ofert: 2018-12-19

Data otwarcia ofert: 2018-12-19

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: