Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego II

Numer: EZ/214/143/2018

Data składania ofert: 2018-12-21

Data otwarcia ofert: 2018-12-21

Termin składania ofert zostaje zmieniony na: 21.12.2018 godz. 10:00

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony na: 21.12.2018 godz. 10:15

Zamawiający modyfikuje załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE EZ-214-143-2018

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: