Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa warzyw, warzyw sezonowych

Numer: EZ/215/96/2018

Data składania ofert: 2018-12-19

Data otwarcia ofert: 2018-12-19

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: