Zamówienie publiczne - szczegóły

Zaku i dostawa mebli i mebli do pokoju zabiegowego

Numer: EZ/214/144/2018

Data składania ofert: 2018-12-18

Data otwarcia ofert: 2018-12-18

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: