Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych

Numer: EZ/214/145/2018

Data składania ofert: 2019-01-03

Data otwarcia ofert: 2019-01-03

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: