Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wózko- wanny sztuk 3

Numer: EZ/214/4/2019

Data składania ofert: 2019-01-21

Data otwarcia ofert: 2019-01-21

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: