Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych

Numer: EZ/215/02/2019

Data składania ofert: 2019-01-25

Data otwarcia ofert: 2019-01-25

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Nowy termin składania ofert: 25.01.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 25.01.2019r. godz. 10:15


 Załączniki: