Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą artykółów jednorazowego użytku

Numer: EZ/214/05/2019

Data składania ofert: 2019-01-28

Data otwarcia ofert: 2019-01-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Nowy termin składania ofert: 28.01.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 28.01.2019r. godz. 10:15


 Załączniki: