Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa soczewek do badania w lampie szczelinowej

Numer: EZ/214/1/2019

Data składania ofert: 2019-01-28

Data otwarcia ofert: 2019-01-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: