Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa środków myjących dla Kuchni Szpitalnej

Numer: EZ/214/8/2019

Data składania ofert: 2019-01-28

Data otwarcia ofert: 2019-01-28

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: