Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej agregatu ko generacyjnego

Numer: EZ/214/09/2019

Data składania ofert: 2019-02-01

Data otwarcia ofert: 2019-02-01

portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: